DECLARACIÓ RESPONSABLE

Segons la nova Llei de Seguretat Industrial 9/2014, per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Descarrega't el formulari de Declaració Responsable:
DeclaracioResponsableInstallacio.pdf
Documento Adobe Acrobat [120.7 KB]

ELECTRICITAT , ALTA I BAIXA TENSIÓ

FORMULARIS I DOCUMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

FORMULARIS I DOCUMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AIGUA

FORMULARIS I DOCUMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

GAS

FORMULARIS I DOCUMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA