SERVEIS DELS SOCIS

 

 

 

  • Tramitacions i legalitzacions
  • Venda de carpetes, talonaris de butlletins de totes les tipologies, adhesius, etc...
  • Organització de cursets i xerrades
  • Informació de canvis normatius i dínterpretació de la reglamentació
  • Publicació de la revista/noticiari de l’Adicae
  • Biblioteca tècnica
  • Gestió de l’intrussisme i els impagats
  • Tramitacions a indústria del carnet de renovació
  • Omplir butlletins
  • Entre d'altres.