SERVEIS DELS SOCIS

 

 

 

 • Tramitacions i legalitzacions d’ECA (dimarts i dijous)
 • Tramitacions i legalitzacions de TÜVRheinland (dilluns i dimecres)
 • Venda de carpetes, talonaris de butlletins de totes les tipologies, adhesius, etc...
 • Organització de cursets i xerrades
 • Informació de canvis normatius i dínterpretació de la reglamentació
 • Publicació de la revista/noticiari de l’Adicae
 • Biblioteca tècnica
 • Gestió de l’intrussisme i els impagats
 • Tramitacions a indústria del carnet de renovació
 • Omplir butlletins
 • Entre d'altres.